background

Ticari İşletme Nedir?

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu şirketler hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde şirket ve diğer ticari işletme kuruluşu sürecini baştan sona kadar yönetmekte ve danışmanlık yapmaktadırlar.

Mali müşavirlerimiz İstanbul’da muhasebemali denetim, vergi, mali danışmanlık, teşvikler, şirket kuruluşuşirket kapanışı-tasfiyesi konusunda hizmet vermektedir.

Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu şirketlerin kapatılması konusunda sahip olduğu uzmanlık ile, mükelleflerimizin Türkiye’deki şirket tasfiye işlemlerinde en hızlı ve en ekonomik çözümleri sunmaktadır.

Muhasebeci ve mali müşavirlerimiz şirketlerin kapatılması yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde destek sağlanması sürecinde mükelleflerimizin yanındadırlar.

Ayrıca birleşme ve devralmalar uzmanı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve danışmanlık hizmetleriyle kurumsal mükelleflerimizin hizmetindedir. Uzmanlarımız anonim şirket kuruluşu, limited şirket kuruluşu, yabancı şirket şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu, serbest bölgede şirket kuruluşu ile şirket kuruluşu işlemlerini A’dan Z’ye yapmaktadırlar.

Ticaret Ünvanı

Ticaret ünvanı, ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır. Ticaret ünvanı işletmeyi şahsileştirir ve işletmenin diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlar. Tacirler, ticari işletmeleri için, kanun hükümlerine uygun bir ticaret ünvanı seçmek, ticaret siciline tescil ettirmek ve kullanmak zorundadır.

Ticari İşletme Nedir?

Ticaret Ünvanı Nasıl Olmalıdır?

Tescili istenen ticaret ünvanı yeni ve taciri diğer tacirlerden ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayırt edicilik unsuru; bu tanıtma işaretinin hiçbir şekilde kullanılmamış olması veya bu işaretin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel karışıklığın ve bu yolla haksız kazanç edilmesinin önlenmesi şeklinde anlaşılabilir.

Karışıklık ise, ancak müşteri çevresinin ve faaliyet alanının kesişmesi halinde söz konusu olabilir. Bu karışıklığa mahal vermemek adına; seçmeyi düşündüğünüz ticaret ünvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret ünvanı veri tabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile bağlantılı, uluslararası nitelik taşıyan özel bir hukuk dalıdır.

Ticaret kanununda düzenlenen kurallar ticaret hukuku kapsamına girer. Ticari işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlemi düzenleyen diğer kanunlar da ticaret hukuku kapsamına girer. Uygulama alanları ticaret hukuku alanlarıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme kavramını merkez alan modern sistemi benimsemiştir.

Mali Müşavirlerimizin Hizmetleri

  • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
  • Genel kurul toplantıları yapılması
  • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
  • Due Dilligence
  • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
  • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruşu Şirketler

Şirket ve Ticari İşletme Kuruluşu İçin Bize Ulaşın

Kurulduğumuz günden beri, Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu olarak, genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız.

Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz ve İstanbul, Ataşehir’deki ofisimizden hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bize şirket ve ticari işletme kuruluşu için İletişim sayfasından ulaşabilir veya e-mail gönderebilirsiniz.

error: Content is protected !!