Ticari İşletme Nedir?

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu şirketler hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde şirket ve diğer ticari işletme kuruluşu sürecini baştan sona kadar yönetmekte ve danışmanlık yapmaktadırlar. Mali müşavirlerimiz İstanbul’da muhasebe, mali denetim, vergi, mali danışmanlık, teşvikler, şirket kuruluşu, şirket kapanışı-tasfiyesi konusunda hizmet vermektedir. Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu şirketlerin kapatılması konusunda sahip olduğu uzmanlık ile, mükelleflerimizin Türkiye’deki şirket tasfiye işlemlerinde en hızlı ve en … Ticari İşletme Nedir? okumayı sürdür